vraa

Historie

I Kær herred lå fra gammel tid en række frie bøndergårde udenfor landsbyfællesskabet, der første gang omtales som Vrå i 1355. Under Skipper Clement blev de del af oprøret og dømtes i 1536 summarisk til konfiskation af ejendommene og blev herefter kongens fæstebønder. I 1553 nævnes første gang kongsgården Vrå, der var sammenbragt af de konfiskerede landområder.

År 1600 købte rigsråd Predbjørn Gyldenstjerne Vrå af kongen og oprettede hovedgården som et af Nordjyllands største godser. Han var hofjunker og fra 1573 lensmand på Vestervig Kloster, og fra 1595 på Bøvling nær Vosborg, som han også ejede. Ejerne opdrættede stude i de store enge i Store Vildmose med henblik på eksport af levende kvæg til Nederlandene ad Hærvejen.

I 1616 arvede datteren Jytte gift m. Chr. Grubbe, men de solgte år 1624 til rigsråd Hans Johs. Lindenov, der var en af den tids rigeste mænd. I 1642 arvede datteren Ide gift med finansminister Steen Beck. De opførte hovedfløjen i 1645. Indtil sidst i 1700-tallet fandtes en hemmelighed på hovedfløjens nord side. Voldgraven, der omkranser slottet blev anlagt i 1650.

Datteren Kirsten Lindenov gift Rodsten arvede det i 1674 og ejede det til sin død i 1719.Datteren Else Elisabeth Rodsted arvede og døde i 1730. Nieceen Birgitte Bille arvede, gift 1733 S V greve Holck, hvis søn Burchard Georg Holck udvidede hovedfløjen med midterkvist og to sidefløje.

2009 gennemgik Vraa en større renovering og blev del af Danske Slotshoteller. Opvarmning sker med træ fra skoven. Vraa Slot er C02 neutral. Læs mere.

Sagn fra Vraa Slot

En hestevogn blev ved med at køre over broen. Folk mente, at det var greven, der kom tilbage for at hente noget, han ikke fik med til det hinsidiges.En dag fik ejeren nok af det natlige ridt og lagde en fælde for genfærdet. Der blev hængt en rød uniformsjakke på et søm på gavlen af sidefløjen. Dagen efter var jakken væk og hestekørslen ophørte.

Fra tid til anden ses en hvid dame gå gennem stuerne. Det fortælles at være Mariane Dorethe, der søger efter sit barn, der skulle være druknet i voldgraven.

Gammel Vraa Slot er en del familien af hoteller indrettet i historiske bygninger landet rundt. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt:

Copyright 2022 - Danske Slotshoteller